تالار مجازی دومین همایش ملی التهاب با رویکرد التهاب شدید در بیماری COVID-19 با همکاری دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از طریق اسکای روم برای شرکت کنندگان همایش به آدرس زیر قابل دسترس می باشد:

برای ورود کلیک نمایید