مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی برگزار می کند:

سومین همایش بین المللی التهاب

سومین همایش بین المللی التهاب

پیامدهای التهابی COVID-19: گذشته،حال و آینده پلی بین علوم‌پایه و بالینی

هدف از برگزاری این همایش با رویکرد بین رشته ای و با محوریت تلفیق مطالعات علوم پایه و بالین به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون چالش های موجود در تشخیص و درمان و پیشگیری از بیماری جهان گیر COVID-19 و التهاب کشنده ناشی از عملکرد مخرب این ویروس در اندام های مختلف بدن انسان است. این همایش توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی با همکاری چندین انجمن و نهاد علمی و تحقیقاتی و با مشارکت استادان صاخب نام ایرانی و خارجی از ۷ تا ۱۱  اسفند ماه ۱۴۰۱ در سالن های همایش‌های طبی کودکان  برگزار می شود.

محور و موضاعات

 • پیامدهای التهابی کووید-19 در بیماریهای قلب و عروق

 • پیامدهای التهابی کووید-19 در بیماریهای کلیه

 • پیامدهای التهابی کووید-19 در بیماریهای کبد و گوارش

 • پیامدهای التهابی کووید-19 در بدخیمی ها

 • پیامدهای التهابی کووید-19 در بیماریهای سیستم عصبی

 • پیامدهای التهابی کووید-19 در بیماریهای ریه

 • پیامدهای التهابی کووید-19 در بیماریهای پوستی

 • پیامدهای التهابی کووید-19 در بیماریهای ایمونولوژی، آسم و آلرژی

 • پیامدهای التهابی کووید-19 در بیماریهای خودایمن

 • پیامدهای التهابی کووید-19 در بیماریهای روان شناختی

 • پیامدهای التهابی کووید-19: مسائل و مشکلات درمان

 • پیامدهای التهابی کووید-19: واکسیناسیون

سومین همایش بین المللی التهاب

اعضا کمیته علمی
سومین همایش بین المللی التهاب

خانم دکتر رویا ستارزاده بادکوبه

محور پیامدهای التهابی کووید-19 در بیماریهای قلب و عروق

استاد بیماری‌های قلب و عروق گروه بیماری‌های قلب و عروق، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر محمدرضا عباسی

پیامدهای التهابی کووید-19 در بیماریهای کلیوی

استاد بیماری‌های کلیه (بالغین) گروه داخلی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر رضا ملک زاده

پیامدهای التهابی کووید-19 در بیماریهای کبد و گوارش

استاد ممتاز بیماری‌های گوارش و کبد بالغین گروه داخلی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات سرطان‌های گوارش و کبد پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر جمشید حاجتی

پیامدهای التهابی کووید-19 در بدخیمی ها

استاد ایمنی شناسی پزشکی گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکترسید امیر حسین امامی

پیامدهای التهابی کووید-19 در بدخیمی ها

استاد خون و سرطان بالغین گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر شهریار نفیسی

پیامدهای التهابی کووید-19 در بیماریهای سیستم عصبی

استاد بیماری‌های نوروماسکولر گروه بیماری‌های مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر سید حمید رضا ابطحی

پیامدهای التهابی کووید-19 در بیماریهای ریه

دانشیار بیماری‌های ریه گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

© کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی محفوظ است.